Fremme lokal

frukt- og bærproduksjon

Øke andelen norsk

frukt & bær i butikkene

Tverrfaglig forskning

og kunnskapsutvikling

OSLOFJORDEN FRUKT & BÆR

 

Oslofjorden Frukt & Bær er en sammenslutning (klynge) av frukt - og bærprodusenter rundt Oslofjorden.


Vi ønsker å synliggjøre at mye av den norske frukt- og bærproduksjonen er midt i matfatet.

34 prosent av Norges totale produksjon av frukt og bær foregår nettopp i områdene rundt Oslofjorden, og nesten 50 prosent av norsk jordbærproduksjon produseres her.

 

Etterspørselen av frukt og bær øker, men til tross for stor produksjon er det importen som øker mest. Vi, produsentene, ønsker en større andel norskprodusert frukt og bær i butikkene. Gjennom Oslofjorden Frukt & Bær vil vi stå sammen for å få til dette.

Oslofjorden Frukt og Bær er en arena for forskning, kunnskapsutvikling og samhandling på tvers av omsetning og salg. Vi samarbeider med de andre aktørene i næringen og er ingen salgsorganisasjon. Ved å ha fokus på produksjon og utvikling er målet å bli leveringsdyktig i lengre perioder av sesongen.