Hver tredje liter melk som drikkes i Norge er melket med melkerobot. Norsk landbruk er på verdenstoppen i bruk av teknologi. Nå er flere roboter er på vei og mange av dem er norske oppfinnelser!

Traktoren stod for det forrige teknologiske hamskiftet i landbruket.  Gradvis har norsk landbruk blitt mer og mer høyteknologisk. Roboter vil snart få ansvar for mer enn melking.

– Roboter kan, bør og vil overta landbruket, sier professor på NMBU Pål From og daglig leder i Saga Robotics. From og hans studenter har utviklet landbruksroboten Thorvald, som vil ta over flere av oppgavene som traktoren har løst de siste femti årene.

Foto: Aleksander Andersen

Norge spesielt egnet til roboter

Roboten kan pløye, gjødsle, så, luke og høste helt av seg selv, 24 timer i døgnet. Flere bønder har vært med på å utvikle landbruksroboten Thorvald.

– Vi opplever at norske bønder er opptatt av innovasjon og interesserte i å ta i bruk ny teknologi som optimaliserer driften deres og gir de en bedre hverdag, sier From.

From tror landbruksrobotene kommer til å bli like revolusjonerende for korn, frukt- og grønt produsentene som melkerobotene har vært for melkebøndene.

From tror norsk landbruk er særlig egnet til autonomisert landbruk. Ikke bare fordi norske bønder er teknologikyndige, men også fordi arbeidskraft i Norge koster mye og vi har mange små bruk.

– Norge bør bli et foregangsland på robotisering. Vi har behov for mindre og billigere landbruksmaskiner for å fortsette drift også på mindre bruk, sier From.

Melkebonde Thorsø Mohr er positiv til den nye utviklingen.

– Vi har ingen andre roboter i vår produksjon, men vi vet aldri hva som kommer, sier hun.